0180-516962

info@purus.nl
header2

Reinigen koeltorens

Koeltorens dienen te voldoen aan artikel 5 uit de arbeidsomstandigheden wet-2007 en hoofdstuk 4 van het Arbobesluit. Dit betekent dat de eigenaar/gebruiker verantwoordelijk wordt gesteld om risico`s voor de omgeving te voorkomen.

Koeltorens zijn, mede door het hergebruik van water (indikking) en opstelling in de buitenomgeving, gevoelig voor biofilm, algengroei en kalkaanslag. Door deze periodiek te laten reinigen wordt de voedingsbodem voor micro-organismen geminimaliseerd. Tevens verbeterd het rendement (warmte afdracht) van de koeltoren.

Voor aanvang van de werkzaamheden wordt de toevoer van suppletie water onderbroken en de koeltoren door onze medewerkers eerst “conventioneel” gereinigd om grove en visueel waarneembare verontreiniging (zand, bladeren enz.) te verwijderen. Aansluitend wordt de installatie chemisch gereinigd om biofilm en mogelijk aanwezige kalkafzetting te verwijderen.

Nadat de gewenste inwerktijd is verstreken wordt de installatie gespoeld totdat er geen chemicaliën meer meetbaar aanwezig zijn. In samenspraak met de opdrachtgever wordt een tijdstip bepaald voor aanvang van de werkzaamheden.

Gedurende onze werkzaamheden dient de koeltoren(s) buiten bedrijf gesteld te worden. Wanneer de installatie een gedeelte van het jaar in bedrijf staat, is het raadzaam de reiniging vóór aanvang van het koelseizoen te laten plaatsvinden om zodoende veilig in bedrijf te kunnen gaan. Ook is het zinvol de installatie bij het uit bedrijf nemen te reinigen.

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd conform ons VCA* systeem, en gebruikmakend van Kiwa-Ata gecertificeerde producten.