0180-516962

info@purus.nl
header2

Controle keerkleppen cq. terugstroombeveiligingen

Keerkleppen dienen jaarlijks gecontroleerd te worden, zie VEWIN werkblad 1.4G. De juiste werking van de keerkleppen kan teniet worden gedaan door slijtage en vervuiling.

Onze medewerkers controleren keerkleppen conform de in ISSO 55.1 vastgestelde methode , middels de zogeheten overdrukmethode of onderdrukmethode, en gebruikt hiervoor speciaal ontwikkelde apparatuur.

Bij goedkeur van de keerklep wordt er een sticker geplaatst waarop het jaar van controle wordt aangegeven. Verzegeling van Brandslanghaspels welke verbroken zijn, worden opnieuw aangebracht.

Na uitvoering van de werkzaamheden zullen wij een rapportage toesturen welke in het logboek Legionella preventie kan worden opgeborgen.

 

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd conform ons VCA* systeem, en gebruikmakend van Kiwa-Ata gecertificeerde producten.